rss slogan rood zwart 1000px
serre.jpghellenddak.jpgKan användas i många situationer
  • sluttande tak
  • kan även användas för plantak
  • breda och smala takkanter, mastrännor och takrännor
  • vändbart staket
  • kan även användas vid hinder på marken eller i fasaden
  • strävans höjd kan justeras
  • snabb och enkel (de)montering

RSS-systemet för sluttande tak är ett patenterat system med certifikat enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

> Documentation
Concept & webdesign: mi68 waardecreatie - ©2003-2018 RSS - Disclaimer - Privacy policy - All RSS systems are designed and engineered by AJE B.V.

roof safety systems logo 160x83px