rss slogan rood zwart 1000px
safety-base-plateRSS-stödplattan använder RSS fallskyddssystem för sluttande tak, oavsett om taket har en hängränna eller inte.

RSS fallskyddssystem för sluttande tak kan användas på nästan alla tak med en lutning på mellan 0° och 60° grader. Detta system kan man också använda på tak utan hängränna, på tak med hängrännor i konstfiber eller på tak som inte är utrustade med en säker fästpunkt, genom användning av RSS-stödplattan.

Stödplattan är mycket lätt att montera vid takspantkonstruktionen, eller vid flerskiktsskivor eller stålplåtar. Stolpen kan nu placeras i RSS-stödplattan (i stället för i hängrännan). Så snart stolpen är placerad på stödplattan kan staketet placeras mellan stolparna och låsas.

RSS-stödplattan är en konstruktion som består av en
5 mm aluminiumplåt, med en vikt på ca 8 kg.

> Documentation
Concept & webdesign: mi68 waardecreatie - ©2003-2018 RSS - Disclaimer - Privacy policy - All RSS systems are designed and engineered by AJE B.V.

roof safety systems logo 160x83px