rss slogan rood zwart 1000px
platdakonder.jpgplatdakboven.jpgFastän det redan finns många fallskyddssystem för plantak på marknaden, särskiljer detta system sig genom sin enkelhet.
Låg vikt och enkelt att montera.

RSS-systemet för plantak har certifikat enligt europeisk norm EN 13374 klass A.

A-blad Plantak
A-bladet Plantak omfattar avtal för att skydda takläggaren av platta tak mot att utsättas för fallrisk. Härvid rekommenderas starkt att använda staket (kollektivt skydd) i stället för individuella skyddsanordningar. Titta på flödesdiagrammen som står i A-bladet. Arbetarskyddsstyrelsen kontrollerar strängt att dessa avtal uppfylls. Diagrammen visar att ett staketskydd i många fall är obligatoriskt.

Detta RSS-system är en lösning som bygger på de kollektiva skyddsåtgärder som nämns i A-bladet Plantak.

> Documentation
Concept & webdesign: mi68 waardecreatie - ©2003-2018 RSS - Disclaimer - Privacy policy - All RSS systems are designed and engineered by AJE B.V.

roof safety systems logo 160x83px